Δεν έχετε εισέλθει. (Είσοδος)
Παράκμψη Παράκμψη

Διαθέσιμα Μαθήματα

 • Συνολικά Στατιστικά Κατηγορίας
 • Εισαγωγή στις Βασικές Έννοιες της Πληροφορικής και της εφαρμογής της στην καθημερινή ζωή
 • Εισαγωγή στα λειτουργικά συστήματα και στη διαχείριση αρχείων μέσω των MS Windows

 • Οι ενότητες αυτές αποτελούν τις εισαγωγικές ενότητες για την χρήση και λειτουργία των Η/Υ και του διαδικτύου, απαραίτητες για κάθε αρχάριο χρήστη ο οποίος πρόκειται να παρακολουθήσει το πρόγραμμα τηλεκατάρτησης

 • Η γνωριμία με σύγχρονα προγράμματα επεξεργασίας κειμένου όπως είναι το MS Word 2003.Η σωστή συγγραφή και εκτύπωση κειμένων μέσα από το MS Word 2003.Η γνωριμία των νέων δυνατοτήτων του προγράμματος σε σχέση με παλαιότερες εκδόσεις του και πρακτική εφαρμογή συγγραφής κειμένων.
 • Η εκμάθηση των βασικών λειτουργιών του προγράμματος και η περαιτέρω γνωριμία με τα πιο προχωρημένα χαρακτηριστικά και εφαρμογές του πακέτου. Εξοικείωση του χρήστη του Εxcel με τις πρακτικές εφαρμογές και τις δυνατότητές του στην εκπαίδευση και δημιουργία πινάκων με υπολογισμούς και γραφικές παραστάσεις με την χρήση των φύλλων εργασίας του Excel.
 • Η εξοικείωση με τις βάσεις δεδομένων και τις βασικές αρχές τους.Η ηλεκτρονική τήρηση φακέλων με τη χρήση της MS Access 2003, η δημιουργία πινάκων και εγγραφών με τη χρήση του προγράμματος αυτού, η αναζήτηση συγκεκριμένων πληροφο­ριών μεταξύ των ήδη υπάρ­χουσων εγγραφών σε έναν φάκελο καιη εκτύπωση αναφορών  με τα στοιχεία που επιθυμεί ο χρήστης.
 • Η εξοικείωση των συμμετασχόντων στις νέες δυνατότητες παρουσίασης μιας εργα­σίας μέσω ενός δυνατού και εύχρηστου προγράμματος.Η εκμάθηση της κατασκευής στατικών πα­ρουσιάσεων και έμφαση στην εκμάθηση της κατασκευής βιντεοπαρουσιάσεων.Η γνωριμία αξιοποίηση των εφαρμογών του προγράμματος που σχετίζονται με εικόνα και ήχο και η αξιοποίησή τους στους νέους τρόπου παρουσιάσεων.
 • Εξοικίωση με τον χώρο του Internet και τις δυνατότητες που αυτό παρέχει.Γνωριμία με το World Wide Web και τις δυνατότητες του για την άντληση επιστημονικών πληροφοριών αλλά και κειμένων που αναφέρονται στην ενημέρωση, τον πολιτισμό και την διασκέδασ.Εκμάθηση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για την ταχεία αποστολή και λήψη μηνυμάτων μέσω του διαδικτύου. Παρουσίαση των δυνατοτήτων επικοινωνίας μέσω εικόνας, βίντεο και ήχου.
 • Demo Εκπαιδευτικού Περιεχομένου Περιλαμβάνει :

  • Εισαγωγικές Ενότητες
  • Προτειμασία του καταρτιζομένου για την αγορά εργασίας
  • Υγιεινή και ασφάλεια στο χώρο εργασίας
  • Επεξεργασία κειμένου
  • Υπολογιστικά φύλλα
  • Εφαρμόγές στο διαδύκτιο
  • Βάσεις δεδομένων
  • Παρουσιάσεις

Παράκμψη

Ημερολόγιο

Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30       
Παράκμψη

Συνδεδεμένοι Χρήστες

(τα τελευταία 5 λεπτά)
Κανένας
Παράκμψη

SCORM Adopter

Go e-Learn SCORM 2004 3rd Edition CERTIFIED