Εκπαιδευτική Πλατφόρμα Goe-learnLMS. Είναι βασισμένη στην τεχνολογία moodleOpen Source (GNU Public License) και μπορεί να τρέξει σε οποιοδήποτε σύστημα υποστηρίζει PHPGoeelearn μπορούν να οργανωθούν ηλεκτρονικό εκπαιδευτικό υλικό καθώς και διάφορες δραστηριότητες γύρω από το υλικό αυτό όπως εργασίες, ασκήσεις, συζητήσεις, τεστ και πολλά άλλα.

Η πλατφόρμα Goe-learn βασίζεται σε μία συγκεκριμένη φιλοσοφία εκπαίδευσης ευρύτερα γνωστή ως «social constructionist pedagogye-learning θα πρέπει να είναι έτσι δομημένο ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο αυτόνομα (standaloneblended) εκπαίδευσης.
Τελευταία τροποποίηση: Tuesday, 20 December 2005, 10:42